خدمات ما

مشاوره و اموزشهای پس از طلاق به شما کمک میکند قهرمان زندگیه خودتان باشید

بیرون امدن ازیک رابطه بد همیشه یک خبر خوب است.حتی اگر دردناک باشد،درست مثل یک عمل جراحی سنگین. اگر


تعریف و باور درستی از طلاق داشته باشی

چالشها و اتفاقات طبیعی بعد از طلاق را بشناسی


راههای تاب اوری و دوام اوردن را یاد بگیری

برای رشد و توسعه فردی حمایت شوی و اموزش ببینی

می توانی آغازی دوباره را شروع کنی

من مهرنوش غیور هستم
روانشناسم


پس از طلاقم تصمیم گرفتم بیشتر بیاموزم وامروز کنار تو هستم
دارای گواهی زوج درمانی در محضردکترامیر لطفی حقیقت،روان درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد دکتر سید مصطفی عبدالهی،سکس تراپی دکتر سعیده فنایی،سازگاری پس از طلاق دکتر سید محسن فاطمی،برندسازی و توسعه فردی مهندس کیانوش سیاح

مهرنوش غیور

مشاور بعد از طلاق


برای رزرو نوبت تماس بگیرید