رشد و توسعه فردی

موج سواری کنید!
طلاق یکی از اتفاق های است که میتواند دریای زندگی،روح و روان و حتی جسم شما را متلاطم کند.
آیا میتوان از این دریای طوفانی بسلامت گذشت و به ساحل آرامش رسید؟یا چاره ای جز تسلیم و غرق شدن نداریم.
اما راه سومی هست،میتوانیم موج سواری یاد بگیریم و روی این امواج متلاطم سوار شویم.
حقیقت اینست که برای همه نسخه مشابهی وجود ندارد ولی به یک چیز ایمان دارم وآن اینکه انسان تا پایان عمرش میتواند یاد بگیرد اگر خودش را در معرض آموزش قرار دهد و در برابر آگاهی زانو بزند. اتفاقا وقتی چاره ای جز قوی بودن و یا گرفتن نداشته باشی جنبه هایی از خودت را بیرون میکشی که شگفت زده میشوی و طلاق یکی از آن ضربه هایی است میتواند این قابلیت را داشته باشد.کم نیستند زنان و مردان و حتی فرزندان طلاق که بعد از تربه این اتفاق تبدیل به نسخه بهتری از خود شدند.


اولین قدم:پذیرش است.
شرایط فعلی را خوب نگاه کن و بپذیر که این اتفاق افتاده وعلی رغم همه تلاشهایت زندگی زناشویی ات به پایان رسیده و اکنون تو یک زن یا مرد مطلقه ای و این شروع دوره ای جدید از زندگی توست.در مورد کلمه مطلقه هم خوب است تعصب را کنار بگذاری بهرحال این فقط یک واژه است عنوانی که ما با آن خطاب میشویم به دور از هر معنایی که میتواند در ذهن ها ایجاد کند تو میتوانی به هر واژه معنایی دیگر ببخشی من میتوانم یک مطلقه شاد و موفق باشم.
پذیرش به معنای تسلیم شدن نیست.تسلیم کسی است که دستها را بالا برده و دست از تلاش برداشته ولی ما قرار است آماده تر و آگاه تر از قبل باشیم و پر از انرژی و سرزندگی به دنبال هدف و معنای خودمان از زندگی.
پذیرش یعنی هر احساس و حالی که این روزها داری را تجربه کنی آنها را بشناسی و بپذیری نه اینکه انکار کنی یا با آنها بجنگی یا بخواهی نباشند.آنها محصول اتفاقات و شرایط اند. آمده اند که بروند قرار نیست همیشه باشند.
خانواده ات،فرزندانت،گذشته ات همه را ببخش و بپذیر که قادر به تغییر آنها نیستی.تنها چیزی که تحت کنترل و تغییر است رفتار توست.
دعا و توکل و شکرگذاری را فراموش نکن