رابطه با فرزندان و همسر سابق

رابطه با فرزندان و همسر سابق

بچه ها چه قبل از طلاق و فضای متشنج خانواده چه حین طلاق و در جریان عقده گشاییهای پدر و مادر بعد از طلاق بیشترین آسیب را میبینند.
سن فرزندان هنگام تجربه جدایی پدر و مادر به میزان قابل توجهی در شدت آسیب موثر است.
بدترین سن برای جدایی زیر 3سال و دوران بلوغ است.کودک تا 3سالگی نیاز به آغوش مادر و حضور پدردارد برای اینکه دلبستگیه ایمن را تجربه کند در غیر اینصورت برای همیشه احساس ناامنی خواهد کرد که اکثر اختلالات شخصیت ریشه در این عدم احساس امنیت دارند.


همینطور دوران بلوغ که نوجوان برای گذار از بحران و یافتن هویت یکپارچه به حضور پدر و مادر هردو نیاز دارد.
فرزندانی که قبل از طلاق به سن شناخت از مسائل رسیده باشند و مهمتر اینکه توسط پدر و مادر و مشاور با موضوع جدایی اشنا شده باشند قطعا آسیب کمتری خواهند دید.
در صورت داشتن فرزند هنگام جدایی شما لزوما با همسر سابق خود در ارتباط خواهید بود.